Bryt tystnaden!

När jag första gången sökte vård, år 2009, skämdes jag. Jag skämdes över att vara så svag och ynklig, att jag behövde hjälp. Att jag var så eländig att jag inte klarade av grundsakerna i livet, dvs att sova, äta och jobba. Jag skämdes över att bli ordinerad psykofarmaka. Jag skämdes över att träffa en […]

Read More

Att våga mer

Förra året bestämde jag att jag ska våga mer. Jag har under många år vågat mer och mer, men nu har jag gått ännu längre och verkligen tagit risker som tidigare skulle varit otänkbara. Jag har skrivit och publicerat texter som jag aldrig tidigare skulle vågat. Jag har varit med på tv inte bara en […]

Read More

Skam kring psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ses ofta som något skamligt, något man inte ska tala högt om. Det ses som svaghet, negativt tänkande och avsaknad av självdisciplin. Jag har burit på mycket skam. Jag skämdes när jag märkte att jag inte klarade av jobbet. Jag skämdes när jag sökte vård första gången. Jag skämdes när jag skulle till […]

Read More