Ett lyckat skamseminarium

Onsdagen den 13 juni ordnades ett mycket lyckat seminarium kring skam på Lappvikens f.d.sjukhus i Helsingfors. Ett femtiotal gäster infann sig, vilket var trevligt att se.

Skam är ett svårt tema. Skam är en av människans grundkänslor, och skammen är till nytta många gånger. Skam går ofta hand i hand med skuld, och dessa två kan vara svåra att särskilja. Skammen blir skadlig och rentav farlig när den svänger sig mot personen i sig. Den blir farlig när man börjar skämmas för vem man är, när man känner att man inte duger som man är, och att man upplever sig sämre än alla andra.

KokeNets erfarenhetsexperter

Som värd för evenemanget stod KokeNet. Dagen inleddes av KokeNets erfarenhetsexperter Pia Alarto och Celinda Byskata. De berättade ärligt och öppet om sina erfarenheter kring skam, hur de hade kommit till insikten om att skammen tagit över stora delar av deras liv, och hur de jobbat för att minska på skammen. De berättade om konkreta exempel på hur skammen begränsat dem, hur de lidit av skammen, och hur dåligt de mått av att bära på en så stor skam. Deras upplevelser var konkreta, och många i publiken kände igen sig i situationerna och i känslorna. Pia och Celinda har en längre tid jobbat tillsammans kring temat skam, och har på var sitt håll nått stora förändringar i sina liv.

Efter Pia och Celinda fick publiken höra ännu en av KokeNets erfarenhetsexperter, Mattias Boström. Mattias är en vad vi kallar helt vanlig man med fru, barn och jobb. Mattias är spelberoende, och berättade om skammen han upplevt på grund av sitt spelande. Han har nu varit många år utan att spela, men spåren sitter kvar. Det var mycket berörande att höra hans historia, men också fint att höra hur han orkat kämpa vidare och nu står på stadigare mark.

Jojo Oinonen, skam-expert

Så hade vi Jojo Oinonen som kom ända från Sverige för att delta i skamseminariet. Hon jobbar som gestaltterapeut, och föreläser mycket om skam. Hon berättade på ett mycket levande och intressant sätt om skammens uppbyggnad, om vad som händer fysiologiskt i oss när vi upplever skam, och om hur vanligt det är med skam. Hon betonade att man måste bearbeta sin egen skam för att kunna hjälpa andra med sin skam, vilket hon har gjort i sitt arbete. Det var alldeles fantastiskt att få ta del av Jojos presentation.

Annika Sylvin-Reuter och Nanette Forsström fungerade som tillfällets värdinnor, och de presenterade också sin skam-podd. Publiken informerades även om kampanjen #fuckskam som lanserades på svenska på seminariedagen. Skamprojektet fortsätter, om det skriver vi mer senare. Som avslutning ordnades en paneldebatt som leddes av Eva Kela. Hon inledde med att berätta om sin egen relation till skam, och efter det fick panelen svara på frågor som antingen Eva eller någon ur publiken ställde.

Då det officiella programmet var slut, fick den som ville stanna kvar på ”skamlös efterfest” med lite vin och lite ätbart. Det uppstod många fina och intressanta spontana diskussioner om både skam och livet överlag.

Vi vill tacka KokeNet, Psykosociala förbundet, YLE, THL och alla som gjorde seminariet möjligt! Vi vill tacka alla som pratade, frågade och deltog. Det var verkligen skamlöst roligt och trevligt.
Så vill vi ännu påminna om att delta i kampanjen, och skriva in din skamberättelse på denna sajt.

Dela din berättelse

E-postadressen publiceras inte.