Ett lyckat skamseminarium

Onsdagen den 13 juni ordnades ett mycket lyckat seminarium kring skam på Lappvikens f.d.sjukhus i Helsingfors. Ett femtiotal gäster infann sig, vilket var trevligt att se. Skam är ett svårt tema. Skam är en av människans grundkänslor, och skammen är till nytta många gånger. Skam går ofta hand i hand med skuld, och dessa två […]

Read More

Bryt tystnaden!

När jag första gången sökte vård, år 2009, skämdes jag. Jag skämdes över att vara så svag och ynklig, att jag behövde hjälp. Att jag var så eländig att jag inte klarade av grundsakerna i livet, dvs att sova, äta och jobba. Jag skämdes över att bli ordinerad psykofarmaka. Jag skämdes över att träffa en […]

Read More

Skam kring psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ses ofta som något skamligt, något man inte ska tala högt om. Det ses som svaghet, negativt tänkande och avsaknad av självdisciplin. Jag har burit på mycket skam. Jag skämdes när jag märkte att jag inte klarade av jobbet. Jag skämdes när jag sökte vård första gången. Jag skämdes när jag skulle till […]

Read More