Slider

Låt inte skammen styra ditt liv!

Man blir kvitt sin skam endast genom att synliggöra och lyfta fram sin skam. Skam är en känsla som kan vara svår att känna igen. Som värst kan skammen styra vårt liv. Skammen riktas ofta mot oss själva och vår personlighet. Då börjar vi skämmas över hurudana vi är som människor. Ingen ska behöva skämmas för hurudan hen är. Vi kan skämmas över saker vi gjort fel, men aldrig över vem vi är.

#fuckskam är en kampanj vars mål är att lyfta fram saker vi skäms över. Dela din egen erfarenhet i some, kom ihåg täggen #fuckskam. Du kan också dela din berättelse eller upplevelser anonymt på denna sajt.

Du hittar oss på Facebook, på Instagram och på Twitter under namnet @eihävetä @fuckskam.

#FUCKSKAM-kampanjen

Såhär berättar Pia och Celinda om hur kampanjens idé föddes:

Kampanjen fick sin början då vi planerade ett miniseminarium kring ämnet skam.

Vi delar upplevelsen av att vårt liv har styrts och kontrollerats av skam. Vi definierar den skadliga skammen som en känsla över att vi inte duger som vi är, att vi inte är tillräckligt bra som vi är och att vi känner oss sämre än alla andra. Vi är båda utbildade erfarenhetsexperter och tillsammans har vi aktivt jobbat på både vår egen skam och också en föreläsningshelhet var vi berättade om våra erfarenheter. Premiären för föreläsningen ägde rum på Mentalhälsomässan i Helsingfors hösten 2017. Rubriken för vår föreläsning var ”Skammens två ansikten”.

När vi lärde känna varandra bättre slog det oss att skammen haft en enorm roll i bådas liv. Och just denna skam har hindrat oss från att leva det liv vi önskat. Vi har nu under två års tid bearbetat denna känsla. Under den tiden har vi insett hur begränsat vårt liv har blivit på grund av skam. Skammen visade sig vara större än vi någonsin hade kunnat ana.

Med denna kampanj vill vi uppmuntra just dig att fundera på din egen relation till skam. Vad skäms du över? Hur reagerar du då du känner skam? Hur påverkar skammen ditt liv?
Med att använda täggen #fuckskam kan du dela med dig av dina erfarenheter och tankar.

Celinda Byskata & Pia Alarto

A-klinikstiftelsen & KokeNet

Med i kampanjen